Noticias ASForma

4ª Edición Hábitat a escala humana

4ª Edición Hábitat a escala humana

by ASF Galicia -
Number of replies: 0


Idiomas 

Galego / Castellano


Abrimos a cuarta edición do noso curso en liña Hábitat a Escala Humana: 

O dereito ao hábitat dende un enfoque de xénero e desenvolvemento sostible.

Curso de especialización en hábitat dende un enfoque de dereitos. Realízase un achegamento antropolóxico ao término e ás súas dimensións transversais entendendo o xénero como variable fundamental nos procesos de construción de hábitat. Ofrécense ferramentas consolidadas para a súa xestión e intervención social a través de estratexias participativas.


El derecho al hábitat desde un enfoque de género y desarrollo sostenible

Curso de especialización en hábitat desde un enfoque de derechos. Se resalizará un acercamiento antropológico al término y a sus dimensiones transversales, entendiendo el género como variable fundamental en los procesos de cosntrución del hábitat. Se ofreceran herramientas consolidadas para su gestión e intervención social a través de estrategias participativas.

Información